Taneční desatero

-Nedělám, co je mi nepříjemné.

-Nesrovnávám se s druhými.

-Nebojím se zeptat.

-Nebojím se zkusit něco nového.

-Nebojím se udělat chybu.

-Nemluvím o druhých (zejména negativně) mimo taneční hodinu.

-Neschovávám se v zadní řadě.

-Dbám na svoji vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních.

-Zlepšuji se svým vlastním tempem.

-Nevnímám poznámky těch, kdo nemají odvahu tanec zkusit.