Zážitkové tančení

03.04.2024

Zážitkové tančení s BruJita(s)

Kromě organického způsobu vedení tanečních lekcí, o kterém jste si mohli více přečíst v předcházejícím příspěvku ze dne 16. 2. 2024, je dalším principem, na kterém s BruJita(s) stavím, zážitkové tančení.


V čem tenhle přístup tkví?

Obdobně jako u organického tančení, také zážitkové tančení je poměrně jednoduchým konceptem. Zaprvé je nutné upozornit, že zážitková výuka tance se nevylučuje s její organicitou – naopak, ať už dorazíte do některé z lekcí běžně vypsaných kurzů, nebo se zapojíte do specifických formátů našich workshopů, akcí typu Taneční Fiesty, Tanečního víkendu či jiných, organický princip je v nich vždy zastoupený.

Zážitkový princip je něco "navíc", co přinášejí právě workshopy a akce mimo běžné kurzy, kdy kromě hudby, tance (případně choreografie) můžete svůj ZÁŽITEK umocnit dalšími prvky. Mezi ně spadá nejčastěji využívání nejrůznějších tanečních pomůcek, dále pak také využití kostýmu a případně další "bonusy" (zmínit je možné také úpravu prostředí – například s pomocí kulis aj.), s nimiž se v lekcích probíhajících během pracovního týdne nesetkáte (případně jen okrajově).


Proč je zážitkový princip využívaný pouze ve specifických formátech tanečních akcí?

Na danou otázku existuje jednoduchá odpověď. Protože během víkendových workshopů (stejně jako i na akci tanečního víkendu apod.) máme mnohem víc prostoru – zejména časového – si připravované "zážitky" skutečně vychutnat. Během 55minutové lekce v běžném kurzu jednoduše není možné připravit takovou atmosféru, aby bylo možné o zážitkovém tančení hovořit.

Vážně se se zážitkovým typem výuky tance nemůžu u BruJita(s) setkat v běžných tanečních lekcích?

V lekcích probíhajících pravidelně každý týden od pondělí do pátku občas nějaký ten zážitkový prvek také využijeme. Například v lekcích PortDeBras využíváme jako pomůcku posilovací gumu theraband, nebo se na určitých lekcích domluvíme na společném "dress codu", abychom pocit z tance umocnili. Takto je podporována schopnost tance, nebo pocit sounáležitosti a není vyloučeno, že na účastnicích kurzu zanechávají podobné lekce větší dojem. TO PRAVÉ ZÁŽITKOVÉ TANČENÍ OVŠEM POTŘEBUJE VÍCE SPOLEČNĚ STRÁVENÉHO ČASU, NEŽ JE POUHÁ JEDNA TANEČNÍ LEKCE 😉 S postupujícím časem totiž dochází k lepšímu "naladění se" na celkovou situaci – na hudbu, ostatní účastníky/ice, prostory, choreografii a v neposlední řadě SAMA NA SEBE!!!

O zážitkovém tančení tak ráda uvádím, že se jedná o prostředek, jak se nejen hýbat a něco se naučit, ale o možnost, jak vyvést svou vnitřní tanečnici na povrch. K tomu, aby se vám to co nejlépe dařilo, vám pomůže skutečnost, že v zážitkovém tančení je působeno na celou řadu smyslů.


Aktivace smyslů v zážitkovém učení

Co si představíte pod pojmem "zážitek"?

Pro mě osobně je nedílnou součástí zážitku to, že aktivuju vícero smyslů.

Zároveň by pak pro mě zážitek měl mít "něco navíc".

V případě zážitkového tančení dochází k aktivaci sluchu, zraku, hmatu a někdy také čichu, protože lekce může být doprovázená například některým z vonných olejů apod.

Co se týká "něčeho, co je poskytované navíc", snažím se, aby měly účastnice možnost pracovat s různými pomůckami nebo rekvizitami, aby vyzkoušely "své já" na základě převlékání do kostýmu, který se ke zvolené hudbě a choreografii hodí. Možné je využití i masek (škrabošek aj.) atd.

Jednoduše se snažím o to, aby když mi do semináře klientka vejde, mohla nasávat energii z různých zdrojů, ať už je to příjemná vůně, rytmická hudba, nebo pěkná halenka, v níž workshop absolvuje. Aby se mohla zúčastnit něčeho, co je pro ni nové, co na ni zapůsobí a na co bude ráda vzpomínat.